Print Friendly, PDF & Email

Азия е най-големият и най-населен континент на Земята, обграден от три Световни океана: Тихия, Северен ледовит и Индийски океан