Print Friendly, PDF & Email

*Регистрацията ни за туроператор е с номер РК-01-7498,
*Сключена застраховка Отговорност на туроператора при ЛЕВ ИНС , валидна до 26.02.2024 година,
*Банкова сметка в лева в Обединена българска банка, IBAN: BG17UBBS88881000913603
*Адрес, на който можете да ни откриете: Ул. Цар Иван Асен 60, гр. София
*Телефон за връзка: +359885111252 (в работно и извън работно време)

 

Финансиране за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по ОПИК

Договор по процедура: BG16RFOP002-2.092 – Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Оперативна програма 2014BG16RFOP002 – Иновации и конкурентоспособност, с бенефициент Гоу Травел ЕООД (203073361), наименование: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и регистрационен номер: BG16RFOP002-2.092-0124-C01.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.